28 maj 2010 13:00

Przebudowa drogi gminnej - ul. Marii Konopnickiej w Miastkowie Kościelnym

Miastków Kościelny, dnia 28.05.2010 roku

IZP. 3410/1/2010 


ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


1. Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r. z późn. zm. ) informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi gminnej - ul. Marii Konopnickiej w Miastkowie Kościelnym” wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma: 

10 maj 2010 14:25

Przebudowa drogi gminnej - ul. Marii Konopnickiej w Miastkowie Kościelnym

GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY
ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny
działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. )

ogłasza przetarg nieogrniczony
o wartości szacunkowej poniżej kowty określonej
w przepisach wydanych na podstwie art. 11 ust. 8

Nazwa zadania:

"Przebudowa drogi gminnej - ul. Marii Konopnickiej w Miastkowie Kościelnym"

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.