09 maj 2019 14:02

ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.)

na

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Gminy Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu oraz Szkoły Podstawowej w Brzegach8

 

Link do załączników

13 marzec 2019 13:53

ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.)

na

Przebudowa drogi gminnej Nr 130816W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zwola w km 3+818-4+588

 

Link do załączników

21 luty 2019 13:55

ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.)

na

Wykonanie pobocza utwardzonego przy drodze powiatowej Nr 1330W w m. Stary Miastków|
Wykonanie pobocza utwardzonego przy drodze powiatowej Nr 130810W w Miastkowie Kościelnym

14 luty 2019 13:40

ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.)

na przeprowadzenie:

Szkoleń doskonalących dla nauczycieli
w ramach projektu pn.
„Przedszkole naszych marzeń!”
Europejski Fundusz Społeczny Konkurs zamknięty RPMA.10.01.04-IP.01-14-064/18
dla Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu
Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
Poddziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna RPO WM        

02 styczeń 2019 11:30

ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. z 2017 roku, poz. 1986 ze zm.)

na

Wyłapywanie i utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt
z terenu Gminy Miastków Kościelny

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.