24 kwiecień 2014 14:24

 Przetarg

 na

"Zagospodarowanie centrum miejscowości Miastków Kościelny”

Łącznie etap I, II,III

24 kwiecień 2014 14:23

Przetarg
na
  Rozbudowę dawnego budynku szkoły o garaż

15 kwiecień 2014 22:10

Programy uzupełniające procesy zarządzania Urzędem Gminy w Miastkowie Kościelnym w Ramach Projektu

12 kwiecień 2014 11:00

 Wymiana oświetlenia wewnętrznego w budynku szkoły podstawowej w miejscowości Zgórze gm. Miastków Kościelny  

03 kwiecień 2014 03:14

Wykonanie monitoringu w budynkach użyteczności publicznej gminy Miastków Kościelny

w ramach Projektu

„Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w Gminie Miastków Kościelny” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza” Działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

19 marzec 2014 14:25

 Programy uzupełniające procesy zarządzania Urzędem Gminy w Miastkowie Kościelnym

19 marzec 2014 14:15

Wdrożenie telefonii internetowej VoIP w instytucjach publicznych na bazie centrali telefonicznej z modułami VoIP zainstalowanej w Urzędzie Gminy w Miastkowie Kościelnym oraz aparatów abonenckich zlokalizowanych w jednostkach organizacyjnych gminy

19 marzec 2014 14:05

 Dostawa zestawu płyt z planszami interaktywnymi wraz z dostawą i instalacją dziennika elektronicznego.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.