27 czerwiec 2013 00:00

 

 

Wójt Gminy Miastków Kościelny zaprasza do złożenia oferty na wykonanie około 150 sztuk badań geotechnicznych gruntu w miejscowościach gminy Miastków Kościelny.

29 maj 2013 00:00

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miastków Kościelny.

22 marzec 2013 00:00

ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 z późn zm. )

21 marzec 2013 21:00

ZAPROSZENIE

 

DO SKŁADANIA OFERT

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 z późn zm. )

08 marzec 2013 00:00

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

 

Zapytanie ofertowe Nr 272.2.12.2013

 

Szkolenia uczestników Projektu w zakresie przeprowadzenia szkoleń
z zakresu obsługi komputera z wykorzystaniem Internetu na potrzeby
projektu pn: „Internet dla mieszkańców Gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo" w ramach działania 8.3

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

01 marzec 2013 00:00

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

 

Zapytanie ofertowe nr 272.2.11.2013

 

Działanie 6. Przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej projektu

01 marzec 2013 00:00

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

 

Zapytanie ofertowe nr IZP.272.2.10.2013

 

na napisanie i opublikowanie artykułu promocyjnego w prasie lokalnej

01 luty 2013 00:00

Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stary Miastków i Oziemkówka oraz budowę przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Stary Miastków i Oziemkówka.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.