DOBRY START 300 dla ucznia

28 czerwiec 2018 09:20

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci.

To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Wsparcie otrzymać może 4,6 mln uczniów. Koszt realizacji świadczenia szacuje się na ok. 1,4 mld zł rocznie.

Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.

Jak wynika z danych CBOS w przypadku rodzin z jednym dzieckiem łączne wydatki na wyprawkę szkolną wyniosły na początku roku szkolnego 2017/2018 średnio 686 zł, łącznie dla dwojga uczniów było to średnio 1268 zł, natomiast w rodzinach z co najmniej trojgiem dzieci – 1729 zł.

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie Dobry Start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

  • Przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
  • Przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności;

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

  • ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
  • ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności;

Świadczenie przysługuje dla dziecka lub osoby uczącej się w:

 

  • szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum;
  • szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej;
  • szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki;
  • innych placówkach edukacyjnych: w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym oraz ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym;

WAŻNE!

Świadczenie nie przysługuje na: dzieci uczące się w przedszkolu, dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. zerówka) w przedszkolu lub szkole oraz osoby uczące się w szkole policealnej i szkole dla dorosłych.

Jak otrzymać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Kiedy złożyć wniosek?

 Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową) w organie właściwym.

Ważne!

Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Wniosek złożony po tym terminie nie zostanie rozpatrzony           

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego można składać w Urzędzie Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny, pokój nr 3. 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzono
Pobierz plik (Wniosek o świadczenie.pdf)Wniosek o świadczenie.pdf 121 kB2018-06-28 09:20
Pobierz plik (Załącznik do wniosku.pdf)Załącznik do wniosku.pdf 103 kB2018-06-28 09:20

Strona korzysta z tzw. ciasteczek. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.